Kurzy 1. pomoci

Kurzy 1. pomoci

Sme držiteľom rozhodnutí o akreditácii kurzov prvej pomoci Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky č. 06228-10/2009-OZdV zo dňa 9.7.2009 a č. 07788-7/2010-OZdV zo dňa 18. 3. 2010.

Pre koho je kurz určený:

 • pre žiadateľov o vodičské oprávnenie,
 • pre vodičov z povolania,
 • pre každého kto sa chce naučiť účinne poskytovať prvú pomoc

Prečo absolvovať kurz u nás?

Naši inštruktori sú lekári so špecializáciou v intenzívnej medicíne, aktívne pracujú na oddelení intenzívnej medicíny. Ďalej sú našimi inštruktormi sestry s bohatou praxou v akútnej medicíne. Všetci naši inštruktori sú držiteľmi akreditácie MZ SR ako inštruktori kurzov prvej pomoci.

Sme nemocničné a ambulantné zdravotnícke zariadenie, v ktorom veľmi často musíme riešiť náhle, život ohrozujúce stavy. Nie sme iba teoretické výukové zariadenie. Svoje bohaté skúsenosti z oblasti poskytovania neodkladnej prvej pomoci sú inštruktori pripravení odovzdávať každému účastníkovi na našich kurzoch prvej pomoci.

Organizácia kurzu

Kurz pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a laických – nezdravotníckych záujemcov

Kurz v trvaní 8 vyučovacích hodín je rozdelený na 2 časti v ktorých frekventanti získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti.

Prvá časť: teória v trvaní 3 hodiny
Druhá časť: praktické nácviky v trvaní 5 hodín

Prvú časť, teóriu, je možné absolvovať dvoma spôsobmi: Buď ako súčasť kurzu pred praktickou časťou, alebo dištančnou e-learningovou formou – bližší popis je uvedený v časti Teoretická časť Kurzu prvej pomoci dištančnou metódou.

Skúšky:

Skúška z teoretickej časti je formou testu, ktorý obsahuje 20 otázok. Hodnotenie testu: „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Na hodnotenie vyhovel je potrebné správne odpovedať na najmenej 90% otázok, t.j.18.

V praktickej časti musí frekventant zvládnuť modelovú situáciu a poskytnúť správne prvú pomoc. Hodnotenie: „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Na celkové hodnotenie „vyhovel“ je potrebné zvládnuť obe skúšky.

Každý frekventant kurzu po úspešnom zvládnutí kurzu obdrží potvrdenie o absolvovaní kurzu a vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci, ktoré je platné pri kurzoch žiadateľov o vodičské oprávnenie v ktorejkoľvek autoškole.

Ceny

 • Základná cena 20 €
 • Zľavy:
  - Účastník si podá prihlášku v deň svojich 18. narodenín – cena 18 €
  - Účastník si podá prihlášku v deň svojich 19. narodenín – cena 19 €

Prílohy

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás