Teoretická časť Kurzu prvej pomoci dištančnou metódou

Teoretická časť Kurzu prvej pomoci dištančnou metódou

Teoretickú časť Kurzu prvej pomoci môžete absolvovať dištančnou metódou. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt inštruktora s účastníkom kurzu. Absolvovaním teoretickej časti touto formou získa účastník kurzu možnosť absolvovať teoretickú prípravu v ľubovoľnom, jemu vyhovujúcom čase, jemu vyhovujúcim tempom. Po získaní dokladu o úspešnom absolvovaní teoretickej časti Kurzu touto formou má možnosť pokračovať u nás už iba praktickou časťou výučby, ktorá trvá 5 hodín, a ušetriť tým 3 hodiny výuky.

Účastníci kurzu môžu mať z minulosti rôzny stupeň teoretických vedomostí o prvej pomoci. Preto sme pre získavanie (alebo obnovovanie) potrebných vedomostí vypracovali štvorstupňový systém študijných materiálov, z ktorých si môžete vybrať. Sú v časti Požadovaný rozsah teoretických vedomostí.

Stupeň A – v 13 krátkych súboroch označených Kurz PP, Modul 1 až Kurz PP, Modul 13 sú heslovite uvedené základné informácie.

Stupeň B – v 13 súboroch označených na začiatku písmenom B a následne Modul 1 až Modul 13 sú informácie zo stupňa A popísané podrobnejšie a v súvislostiach. Na konci každého súboru je uvedený odkaz na ďalší, ešte podrobnejší zdroj informácií. Tieto zdroje, označené ako

Stupeň C - sú buď priložené, a označené na začiatku písmenom C, alebo sú to odkazy na vhodné webové stránky.

Stupeň D – tieto súbory nie sú určené pre výučbu žiadateľov o vodičské oprávnenie. Sú určené pre kurzy zdravotníkov. Avšak záujemcovia si ich môžu prečítať a získať tak ďalšie vedomosti.

Po preštudovaní materiálov je potrebné vykonať skúšobný test, ktorého výsledok je jediným kritériom úspešného absolvovania teoretickej časti kurzu. Výsledok skúšobného testu, ktorý o chvíľu absolvujete, vytlačte a prineste so sebou na praktickú časť kurzu – je to Váš doklad o zvládnutí teórie.

Nasleduje skúšobný test:
Kurz prvej pomoci.exe môžete buď otvoriť priamo, alebo uložiť do svojho počítača a následne otvoriť.

Prílohy

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás