Náš tím

ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE s.r.o. Ručí za poskytovanie odbornej a kvalitne vykonanej práce v rámci celého rozsahu pracovnej zdravotnej služby!

Vedúcou tímu pracovnej zdravotnej služby

  • má atestáciu I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo a špecializáciu v odbore Hygiena práce a pracovné lekárstvo so zameraním na klinické pracovné lekárstvo,
  • vlastní licenciu vydanú Slovenskou lekárskou komorou na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore pracovné lekárstvo,
  • je súdnym znalcom v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie choroby z povolania.

S ďaľšími odborníkmi budeme operatívne spolupracovať podľa konkrétnej problematiky a potrieb.

Na činnosti Pracovnej zdravotnej služby Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. sa budú podieľať aj ďalší odborníci ambulantnej zdravotnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás