o nás

o nás

Tím PZS vykonáva činnosti v rozsahu § 26 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a Zákon č. 132/2010 Z.z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti    a vyhláška MZ SR č. 135/2010 Z.z., o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Náplň činnosti PZS

  • dohľad nad pracovnými podmienkami na pracovisku,
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

PZS -  Služby poskytuje prostredníctvom Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach a železničných lekárskych staníc v Prešove, Poprade, Humennom, Spišskej N. Vsi,  Margecanoch, Michaľanoch, V. Kapušanoch, Plešivci.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás