Diabetologická ambulancia

Diabetologická ambulancia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a základnou edukáciou pacientov. Zaoberá sa aj ostatnými metabolickými ochoreniami kde sa tiež prepája na iné špecializačné odbory vnútorného lekárstva.

Poskytované služby

V popredí záujmu odboru je diabetes mellitus - cukrovka, poruchy metabolizmu tukov a obezita vzhľadom k ich hromadnému výskytu v modernej spoločnosti s ich úzkym vzťahom k zvýšenému riziku chorobnosti a úmrtnosti .

 • Prevencia
 • aktívne vyhľadávanie ohrozených jedincov
 • včasná diagnostika
 • racionálny účinný spôsob intenzifikovanej liečby diabetu
 • využitie modernej aplikačnej techniky vrátane inzulínovej pumpy
 • edukácia, aktívna účasť pacienta v starostlivosti o vlastné zdravie
 • aktívne vyhľadávanie a riešenie možných komplikácií (očných, neurologických, nefrologických, srdcovocievnych) s použitím moderných diagnostických, liečebných, a monitorovacích prostriedkov, so zámerom skvalitniť a predĺžiť život pacienta, znížiť počet a závažnosť akútnych i chronických komplikácií diabetu a predčasných prejavov aterosklerózy najmä zo strany srdcovocievneho systému.
 • Na komplexnej edukácii sa podieľa lekár, diplomovaná zdravotná sestra, dietna sestra s využitím audiovizuálnej techniky.
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás