Interné ambulancie

Interné ambulancie

Interné ambulancie poskytujú komplexnú starostlivosť pacientom s vnútorným ochorením a sú integrujúcim článkom diagnosticko - liečebnej činnosti nemocnice.

Poskytované služby

Špecializujú sa na akútne stavy interného charakteru, ďalej na ochorenia srdca a ciev, zažívacích ústrojov, dýchacích orgánov, vylučovacích orgánov, ochorenia krvi, pohybového aparátu, poruchy metabolizmu a výživy žliaz s vnútornou sekréciou, systémové ochorenia, ale aj nádorové ochorenia. Do sféry pôsobnosti vnútorného lekárstva ako konzervatívneho odboru patrí aj diagnostika nejasných chorobných príznakov, teploty nejasnej etiológie a iné neobjasnené chorobné príznaky.
Zvlátnu pozornosť venujeme vyšetreniam pre posudkové účely v zmysle špecifiky rezortného zdravotníctva.
Vo svojej činnosti využívame predovšetkým neinvazívne vyšetrovacie metódy - klinické, laboratórne, rádiodiagnostické, NMR, elektrodiagnostické, endoskopické, mikrobiologické, histologické atď.

Všeobecné interné ambulancie poskytujú odbornú starostlivosť pre choroby vnútorné:

 • Prevencia
 • Včasná diagnostika
 • Liečba
 • Dispenzarizácia
 • Edukácia pacientov v zmysle aktívnej účasti v starostlivosti o vlastné zdravie

Nefrológia - zabezpečuje komplexnú diagnosticko - terapeutickú starostlivosť:

 • Diagnostická obličková biopsia
 • Dispenzarizácia chorých v renálnej insuficiencii
 • Starostlivosť o chorých s transplantovanou obličkou
 • Spolupráca s dialyzačným a transplantačným strediskom Nefrón a FN

Endokrinológia:

 • Komplexné vyšetrenie hormonálneho statusu endokrinných žliaz
 • USG štítnej žľazy a príštitných teliesok
 • Cytodiagnostika ŠŽ
 • V spolupráci s RDG MR nadobličiek, hypofýzy
 • Stimulačné a supresívne hormonálne testy
 • Thyreopatie - v jeden deň komplexné vyšetrenie

Angiológia:

 • Reopletyzmografické vyšetrenie ciev
 • Meranie členkových a prstových tlakov DK
 • Dopplerovské vyšetrenie krvného prietoku a tlakov na cievach
 • Duplexná sonografia cievneho systému
 • Reflex Achillovej šľachy
 • V spolupráci s RDG
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás