Jednodňová ambulantná starostlivosť (JAS)

Zavedenie jednodňovej ambulantnej chirurgickej starostlivosti je ekonomicky efektívnejšou a pre pacienta pohodlnejšou a kvalitnejšou alternatívou k bežnej hospitalizácií. V našej nemocnici boli vytvorené materiálno - technické predpoklady pre kvalitné poskytovanie jednodňovej ambulantnej starostlivosti. JAS - časť pre pooperačnú observáciu je umiestnené na 2. poschodí . Pracovisko sa člení na dve izby pre pacientov, stanovište sestier, vyšetrovňu, pomocnú miestnosť , čakáreň. JAS - operačná časť je umiestnené na 1. poschodí.

Zazmluvnenosť výkonov Jednodňovej ambulantnej starostlivosti
ŽNsP KE, stav február 2010

 

Odbor všeobecná chirurgia, ortopédia a traumatológia

Názov výkonu
Dôvera 23
Dôvera
VšZP
25
Všeobecná zdravotná poisťovňa
UNION 27
Union
operácia varixov dolných končatín Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa  
extirpácia krčnej cysty Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácie jednoduchých prietrží Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
transrektálna polypektómia Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia instability kolena   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia instability členka   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia instability ramena Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia subakromiálneho impingement syndrómu - len artroskopicky   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestézii   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie pollex saltans Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie fractura metacarpi   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie epicondylitis radialis Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie epicondylitis ulnaris Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie mus articulare   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie fractura capitis radii   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie synovitis cubiti Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie luxatio acromioclavicularis   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie fraktúry klavikuly   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie abruptio tuberculi majoris et minoris humeri   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie decompresio subacromialis   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie instabilitas glanohumeralis   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie ruptúry rotátorovej manžety   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie SLAP-lézia (poškodenie labrum glenoidale)   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie hallux valgus Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie digitus hammatus   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie digitus malleus   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie digitus supraductus   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačné riešenie metetarsus l. varus   Všeobecná zdravotná poisťovňa  
operačné riešenie neuralgie Mortoni Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
artroskopické výkony v lakťovom zhybe   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
artroskopické výkony v ramennom zhybe   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
artroskopické výkony v kolennom zhybe Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
artroskopické výkony v členkovom zhybe Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
extirpácia sakrálneho dermoidu   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia varixov dolných končatín   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia análnych fistúl a fisúr Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia ruptúry Achillovej šľachy   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia syndrómu karpálneho tunela Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
tenolýza Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
sekundárna sutúra šľachy Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
transpozícia šľachy Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
artrolýza   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
artrodéza   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
laparoskopická cholecystektómia   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
diagnostické svalové biopsie   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
excízia a extirpácia kože a mäkkých štruktúr kože   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
exstirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa  
exstirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy   Všeobecná zdravotná poisťovňa  
exstirpácia sakrálneho dermoidu   Všeobecná zdravotná poisťovňa  
operácia hemoroidov Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa  
laparoskopické zákroky diagnostické   Všeobecná zdravotná poisťovňa  
amputácia prsta pre gangrénu Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa  
diagnostické svalové biopsie   Všeobecná zdravotná poisťovňa  
operácia Dupuytrenovej kontraktúry: Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa  
operácia Dupuytrenovej kontraktúry   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
korekčná operácia ušníc Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa  

 

Odbor gynekológia a pôrodníctvo

Názov výkonu
Dôvera 23
Dôvera
VšZP
25
Všeobecná zdravotná poisťovňa
UNION 27
Union
dilatácia a kyretáž   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
amniocentéza   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
gynekologické vyšetrenie v narkóze   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
konizácia cervixu   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
excízia vulvy   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia cýst glandulae vestibularis - Bartolinskej žľazy   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
punkcia ovariálnych cýst   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
hysterosonosalpingografia   Všeobecná zdravotná poisťovňa  
punkcia ovária   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
resekcia vaginálneho septa   Všeobecná zdravotná poisťovňa  
hysteroskopia diagnostická a operačná   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
diagnostická laparoskopia   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
sterilizácia   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
rozrušenie zrastov   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
salpingostómia   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
salpingektómia   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
ovariálna cystektómia   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
ooforektómia   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
ablácia endometrických ložísk   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
uretrálna suspenzia (so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie)   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
biopsia prsníka     Union
punkcia prsníka     Union
excízia zo steny pošvy na histológiu     Union
prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov      

 

Odbor otorinolaryngológia

Názov výkonu
Dôvera 23
Dôvera
VšZP
25
Všeobecná zdravotná poisťovňa
UNION 27
Union
adenotómia endoskopická Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
tonsilektómia Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
tonzilotómia Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
uvulopalatoplastika - laserom Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
plastika oroantrálnej komunikácie Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
extrakcia kameňa submandibulárnej žlazy Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
extirpácia sublinguálnej slinnej žlazy Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
extirpácia submandibulárnej slinnej žľazy Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
extirpácia príušnej žľazy Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
endoskopická chordektómia Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
endoskopická laterofixácia Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
extirpácia mediálnej krčnej cysty Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
extirpácia laterálnej krčnej cysty Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
turbinoplastika Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
dakryocystorinoskopia Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia - odstránenie exostózy vonkajšieho zvukovodu Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
myringoplastika Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
tympanoplastika Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
tympanoplastika bez protézy alebo s protézou Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
stapedoplastika Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
sanačná operácia stredného ucha Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
adenotómia Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
mikrochirurgické výkony na hrtane Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
septoplastika Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
rekonštrukcia perforácie septa nosa Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
plastika nosovej chlopne Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
funkčná endoskopická sínusová chirurgia (FESS) Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
funkčná septorinoplastika Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
extirpácia ohraničeného tumoru alebo lymfatickej uzliny na krku alebo hlave Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
operácia malého tumoru na tvári a krku Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
endoskopická adenotómia + tonzilektómia Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
endoskopická adenotómia + tonzilotómia Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
tonzilektómia + uvulopalatoplastika Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union

 

Odbor urológia

Názov výkonu
Dôvera 23
Dôvera
VšZP
25
Všeobecná zdravotná poisťovňa
UNION 27
Union
orchiektómia Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
resekcia kondylomát na penise Dôvera Všeobecná zdravotná poisťovňa Union
orchiopexia retinovaného hmatného semenníka*   Všeobecná zdravotná poisťovňa Union

 

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás