Otorinolaryngologická ambulancia (ORL)

Otorinolaryngologická ambulancia (ORL)

ORL ambulancia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách dýchacích orgánov, hltana, pažeráka, krku, slinných žliaz maxilofaciálnej oblasti zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti.

Poskytované služby

ORL ambulancie sa zaoberajú prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách dýchacích orgánov, hltana, pažeráka, krku, slinných žliaz maxilofaciálnej oblasti zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti. Liečebno - preventívna starostlivosť sa poskytuje hlavne pre zamestnancov ŽSR a ZSSK.

Foniatrická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, prevenciou a posudzovaním porúch interpersonálnej komunikácie, spôsobených poruchami sluchu, hlasu a reči.

Základné ORL vyšetrenie

 • vyšetrenie nosa, hltana, hrtana, uší, krku,
 • vyšetrenie nosovými a ušnými zrkadlami, nepriama laryngoskopia.

Audiometria

 • tónové prahové vyšetrenie sluchu
 • tónové nadprahové vyšetrenie SISI, Lőscher, Fowler
 • Audiometer AC 40

Tympanometria

 • vyšetrenie funkčnosti sluchovej trubice
 • vyšetrenie strmienkových reflexov
 • Tympanometer AT 22

Laryngostroboskopia

 • vyšetrenie hlasiviek
 • laryngostroboskop Wolf

Mikroskopické vyšetrenie uší

 • binokulárne vyšetrenie vonkajšieho a stredného ucha
 • operačný mikroskop Műller-Spectra

Katetrizácia sluchovej trubice

Paracentéza

Zastavenie krvácania z nosa leptaním, tamponádou

Sonografické vyšetrenie prínosových dutín s použitím B obrazu

Punkcie čeľustných dutín vrátane výplachu a / alebo instilácie medikamentov

Odstránenie cudzieho telesa z nosa, hltana a ucha

Punkcia a incízia paratonzilárneho abscesu

Foniatrické vyšetrenie

 • vyšetrenie reči, hlasu a sluchu foniatrom
 • hlasové, dychové a fonačné cvičenia
 • výber, nastavenie a pridelenie naslúchacieho aparátu
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás