Psychologická ambulancia

Psychologická ambulancia

Psychologická ambulancia garantuje služby v oblasti klinickej psychológie. Naša ambulancia je špecializované certifikované pracovisko, ktoré pre klientov a zákazníkov poskytuje vyšetrenie psychickej spôsobilosti osôb pri výbere na vhodné pracovné miesto.

Charakteristika ambulancie

Psychologická ambulancia garantuje služby v oblasti klinickej psychológie

Poskytuje:

 • Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb na vedenie motoroveho vozidla
 • klinickú psychodiagnostiku - pre všetky medicínske odbory,
 • starostlivoť v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie,
 • individuálnu aj rodinnú psychoterapiu,
 • krízovú intervenciu,
 • klinické poradenstvo,
 • nácvikové a tréningové programy,
 • vykonáva prednáškovú a konzultačnú činnosť.

Psychologická ambulancia Železničního zdravotníctva s.r.o. je špecializované certifikované pracovisko, ktoré pre klientov a zákazníkov poskytuje vyšetrenie psychickej spôsobilosti osôb pri výbere na pracovné pozície:

 • dopravno psycholog. vyš. so zameraním na zákon 499/2007,
 • v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • držanie, nosenie a používanie zbraní a streliva,
 • vodičov v premávke na pozemných komunikáciách,
 • inštruktorov autoškôl,
 • pred nástupom do zamestnania - podľa požiadavky zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce so zameraním na neuropsychickú záťaž.

Prílohy

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás