Dopravná psychológia

Dopravná psychológia

Certifikované pracovisko dopravnej psychológie - Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Zákon NR SR č.8/2009 § 88 určuje:

§ 88
Psychická spôsobilosť

 • Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.
 • Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.
 • Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.
 • Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len "posudzujúci psychológ").
 • Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:
 • žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E a
 • iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.
 • Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:
 • vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C + E, D a D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E,
 • vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.


Ako sa na vyšetrenie pripraviť:

Vyšetrenie nevyžaduje zvláštnu prípravu, je potrebné prísť v dobrej psychickej a telesnej kondícii (počas neprítomnosti telesného ochorenia, vyspatý, bez užitia alkoholu alebo psychotropných látok).
Pred vyšetrením každý vodič podpisuje čestné prehlásenie, kde sa uvádza, že je v dobrom psychickom a fyzickom stave, nie je momentálne práceneschopný, nevykonával nočnú prácu a necíti sa vyčerpaný alebo inak unavený.

Doneste si:

Občiansky a vodičský preukaz, okuliare-pokiaľ ich nosíte, a zdravotnú dokumentáciu.

Objednanie termínu:

Telefonicky alebo e-mailom, potrebné je objednať sa vopred.

Oprávnenie vyšetrovať vodičov je možné overiť na stránke Slovenskej komory psychológov

Prílohy

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás