Rehabilitačné ambulancie

Rehabilitačné ambulancie

Rehabilitačná ambulancia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a výskumom porúch zdravia, ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií. Činnosť fyziatricko-rehabilitačného oddelenia spočíva z ambulantnej a liečebnej zložky.

Poskytované služby

  • Na oddelení sú zriadené dve ambulancie, ktorých činnosť pozostáva zo vstupných, kontrolných a konziliárnych vyšetrení, manipulačnej a mobilizačnej liečby, laseroterapie, infiltračnej liečby, akupunktúry a elektroakupunktúry / MUDr. Samsely / , homeopatickej liečby a Vojtovej metodiky / MUDr. Michnová / , ktorú vykonávajú lekári oprávnení k tejto činnosti absolvovaním špeciálnych školení zakončených záverečnými skúškami a obdržaním certifikátu k výkonu tejto činností. Veľký dôraz sa dáva na prevenciu a informovanosť pacienta o jeho zdravotnom stave ako i aktívnu spoluprácu pri liečbe.
  • Svoju ponuku chceme rozšíriť o rekondično-rehabilitačný program, kde lekári prvého kontaktu odošlú pacienta s možným rizikom vzniku vertebrogenných ochorení, prípadne chronických pacientov v kľudovej fáze ochorenia. Rehabilitačný lekár na základe vstupného vyšetrenia zostaví optimálny 5 - 7 dňový rehabilitačný program, ktorý bude ukončený kontrolným rehabilitačným vyšetrením. V preventívnom programe sa zameriame hlavne na LTV - vertebrogenné cvičenia, LTV v bazéne, cvičenie na fitloptách a LTV pre gravidné ženy.
  • Usporiadame cyklus prednášok - Škola chrbtice, kde budú pacienti vedení k zdravému životnému štýlu a zároveň prevencii vertebrogenných ochorení. V prípade záujmu vytvoríme preventívny rehabilitačný program pre deti s Dg skolióza, kde im bude poskytnutá na základe vstupného vyšetrenia a posúdenia stavu celá paleta rehabilitačných procedúr.
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás