Ambulancie všeobecných lekárov

Ambulancie všeobecných lekárov

Vo všetkých ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých, v minulosti v našom zariadení prevádzkovaných pod názvom „železniční okrskoví lekári“ – ŽOL, poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých. Dôraz kladieme na individuálny prístup k pacientom a detail pri ich vyšetrovaní. Neustále sa zdokonaľujeme a vzdelávame podľa najnovších lekárskych a liečebných postupov. Naše ambulancie poskytujú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore všeobecného lekárstva na základe zmluvného vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých vykonáva:


• akútne ošetrenia
• vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, tlak krvi, palpačné vyšetrenie)
• diagnostika nálezov zistených pri vstupnom vyšetrení
• tvorba liečebného plánu
• pravidelné preventívne prehliadky
• základné vyšetrenia
• odbery materiálu na hematologické, biochemciké, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia
• infúzna liečba
• očkovanie (chrípka, tetanus, pred cestou do zahraničia...)
• kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta pri chronických ochoreniach
• dispenzarizácia chronicky chorých
• objednávanie pacientov na zobrazovacie pomocné vyšetrenia (USG, RTG...)
• vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu, zbrojného preukazu a iné
• vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopností, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie
• konzultácia výsledkov vyšetrení od odborných lekárov
• telefonická a elektronická konzultácia

 

  •  

 

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás