Zavedenie integrovaného manažérskeho systému

Zavedenie integrovaného manažérskeho systému

( ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 )

V snahe zlepšiť prestíž našej spoločnosti prebehlo v priebehu letných mesiacov v našom zdravotníckom zariadení posúdenie zavedenia integrovaného manažérskeho systému v oblasti environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2004 a v oblasti manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2007. Na základe výsledkov tohto auditu získala naša spoločnosť certifikáty v obidvoch vyššie uvedených oblastiach integrovaného manažérskeho systému. Spolu s už dlhodobo zavedeným a každoročne preverovaným systémom manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2008 je náš integrovaný manažérsky systém zárukou profesionality a pozitívnym signálom kvality poskytovaných služieb pre našich pacientov a klientov.

Certifikáty integrovaného manažérskeho systému

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás