Železničná nemocnica Košice má zmluvy so všetkými poisťovňami

Košice (27. február 2008) - Železničná nemocnica s poliklinikou Košice má v súčasnosti uzavreté platné zmluvy so všetkými šiestimi zdravotnými poisťovňami.

"Naša nemocnica je na základe hodnotenia spokojnosti pacientov jednou z Top 10 nemocníc na Slovensku, objem výkonov nám narastá, rozširujeme počet odborníkov a otvárame nové odbory. Úspešne sme rozbehli program ortopedických operácií totálnych endoprotéz, pacienti u nás na tieto operácie nečakajú. V jednodňovej operatíve chirurgických, urologických a gynekologických prípadov dosahujeme veľmi dobré výsledky. V diagnostike nukleárnou magnetickou rezonanciou sme znížili čakacie doby na vyšetrenie na najnižšie v rámci Východného Slovenska. Zo strany poisťovní sme nielenže nezaregistrovali výhrady pri uzatváraní zmlúv, ale práve naopak, ich klienti dávajú kvôli vysokému štandardu poskytovanej starostlivosti prednosť našej nemocnici pred inými." hovorí Michal Adami, generálny riaditeľ Železničnej nemocnice Košice.

Poistenci Spoločnej zdravotnej poisťovne tvoria 75% všetkých vyšetrených a liečených pacientov nemocnice. Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne tvoria 9% pacientov nemocnice. Poistenci ostatných poisťovní spolu 16% pacientov.

So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou nie je v tomto roku zatiaľ zazmluvnená odkladná lôžková zdravotná starostlivosť. To znamená, že poistencov tejto poisťovne prijíma nemocnica k hospitalizácii v akútnych, neplánovaných prípadoch. Pri potrebe plánovaných hospitalizácií po komplexnom ambulantnom vyšetrení musia lekári nemocnice týchto poistencov, aj napriek ich nevôli, odporúčať do iných nemocníc. "Vážime si dôveru a záujem aj týchto poistencov, oni predsa nemôžu za rozhodnutie poisťovne, ktorá v tomto roku nerešpektuje ich slobodný výber kvalitnej zdravotnej starostlivosti u nás, a pokračujeme v trpezlivom jednaní s touto poisťovňou." uzatvára M. Adami.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás