Oddelenie liečebnej výživy a stravovania (OLVaS)

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania je súčasťou liečebno - preventívnej starostlivosti, významne ovplyvňuje liečebný proces chorého, znižuje náklady na medikamentóznu terapiu a tým napomáha k navráteniu a upevneniu jeho zdravia.

Poskytované služby

Liečebná výživa je súčasťou liečebno - preventívnej starostlivosti, významne ovplyvňuje liečebný proces chorého, znižuje náklady na medikamentóznu terapiu a tým napomáha k navráteniu a upevneniu jeho zdravia. Liečebná výživa pre pacientov je zabezpečovaná v rámci vlastných personálnych a materiálno - technických kapacít.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás