Definícia

Definícia

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania, pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s dôrazom na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba garantuje najlepšiu prevenciu na zníženie nákladov za odškodnenie chorôb z povolania , alebo iných ochorení súvisiacich s prácou a pracovných úrazov.

Pracovná zdravotná služba zabezpečí u všetkých zamestnávateľov dohľad:

  • nad pracovnými podmienkami
  • nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou
  • odborné poradenstvo

Pracovnú zdravotnú službu realizujeme komplexne a multidisciplinárne úmerne rizikovosti pracovného prostredia a práce.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás