Dotazník Spokojnosti

Zapojte sa do prieskumu spokojnosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou v Železničnej nemocnici s poliklinikou Košice a vyplňte dotazník spokojnosti pre pacientov.

Prosíme Vás o odpovede na nasledovné otázky, ktorými nám pomôžete pri našej práci.
Vami uvedené údaje budú spracované dôverne, budú využité výlučne na dosiahnutie vnútorných cieľov.

Dotazníky môžete vyplniť pomocou on-line formulárov na nasledujúcich adresách

alebo pomocou tlačív, ktoté môžete poslať na e-mailovú adresu: dotaznik@zzke.sk, alebo poštou na adresu:

Železničná nemocnica s poliklinikou, Masarykova 9, 04001 Košice.

Obálku označte „Dotazník spokojnosti“.

Ďakujeme.

Prílohy

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás