Výtvarná súťaž 2013 “Zdravé mesto Košice”

Výtvarná súťaž 2013 “Zdravé mesto Košice”

Aj tohto roku naša nemocnica v spolupráci s mestom Košice, pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Moniky Smolkovej a primátora mesta Košice Richarda Rašiho vyhlásila v mesiaci marec 2013 výtvarnú súťaž pre deti MŠ, ZŠ, ZUŠ na tému: ,,ZDRAVÉ MESTO KOŠICE“.

Výtvarné práce dňa 24. apríla 2013 v jednotlivých súťažných kategóriach hodnotila odborná porota zložená z organizátorov súťaže a výtvarných umelcov.

Dňa 6. mája 2013 sa uskutočnila vernisáž týchto výtvarných prác spojená s oceňovaním, vo vstupnej hale našej Železničnej nemocnice  s poliklinikou, ako sprievodná akcia Dní mesta Košice.

Na úvod pozdravila prítomné deti, rodičov detí, pedagógov a  iných vzácnych hostí  Monika Smolková poslankyňa Európskeho parlamentu a primátor mesta Košice Richard Raši.

Po úvodných slovách, víťazom v jednotlivých kategóriách odovzdali diplomy a hodnotné ceny, Monika Smolková poslankyňa Európskeho parlamentu, za mesto Košice primátor mesta  Richard Raši a námestník primátora Ján Jakubov a konatelia spoločnosti Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Mária Grüllingová a  Andrej Dobrota.

Slávnostnou bodkou na záver bolo  vystúpenie ,,Hliadky mladých záchranárov  - Červenáčik“ z Materskej školy Budapeštianska 1 v  Košiciach. Deti sa predstavili pásmom básni a  piesni, ktoré korešpondovali s témou súťaže ,,Zdravé mesto Košice“.
Výtvarné práce budú vystavené vo vstupnej hale Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice a sprístupnené širokej verejnosti a  následne sa výstava presunie do priestorov Magistrátu mesta Košice.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás