Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy

Tretí ročník výtvarnej súťaže pre deti MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ na tému: "AKO SI CHRÁNIME SVOJE ZDRAVIE"

Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., KOŠICE, Masarykova 9, Zdravotnícke zariadenie Železničná nemocnica s poliklinikou Košice v spolupráci s mestom Košice prostredníctvom Magistrátu mesta Košice vyhlásilo v mesiaci február tretí ročník výtvarnej súťaže pre deti MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ na tému: "AKO SI CHRÁNIME SVOJE ZDRAVIE“.

Záštitu nad súťažou a následne jej výstavou prevzal viceprimátor mesta Košice MUDr. Marek Vargovčák.

Súťaž bola určená deťom materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času a trvala od 8. februára 2010 do 23. apríla 2010. Deti a žiaci si mohli vybrať pri tvorbe svojich výtvarných diel z nasledujúcich tém: prevencia ochorení od detského veku, prevencia úrazov v detskom veku, zdravá výživa, šport a otužovanie.

Súťažilo sa v piatich kategóriách:

 • I. kategória deti MŠ
 • II. kategória deti 1. stupeň ZŠ
 • III. kategória deti 2. stupeň ZŠ
 • IV. kategória deti ZUŠ
 • V. kategória deti CVČ

Dňa 26. apríla 2010 odborná porota vyhodnotila výtvarné práce vo všetkých súťažných kategóriách. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 246 výtvarných prác. Všetky zaslané výtvarné práce spĺňali hodnotiace kritéria.

 • I. kategória - deti MŠ 108 prihlásených prác
 • II. kategória - deti 1. stupeň ZŠ 39 prihlásených prác
 • III. kategória - deti 2. stupeň ZŠ 60 prihlásených prác
 • IV. kategória - deti ZUŠ 21 prihlásených prác
 • V. kategória - deti CVČ 15 prihlásených prác

Výstupom súťaže bude vernisáž výtvarných prác spojená s oceňovaním, ktorá sa uskutočnila dňa 5. mája 2010 o 14.00 hod vo vstupnej hale Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice, ako sprievodná akcia Dní mesta Košice.

Spolu bolo ocenených 18 detí.

14 detí za individuálne práce a 4 deti ( dve dvojice ) za skupinové práce.

 • I. kategória ocenené 3 deti
 • II. kategória ocenené 2 deti
 • III. kategória ocenených 5 detí
 • IV. kategória ocenené 4 deti
 • V. kategória ocenené 4 deti

Výstava potrvá do 31. augusta 2010. Vstup na výstavu je voľný.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás