Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice, v spolupráci s mestom Košice pod záštitou viceprimátora mesta Košice MUDr. Mareka Vargovčáka, a v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca a projektom MOST 2009 „Mesiac o Srdcových Témach“ vyhlásili výtvarnú sútaž pre deti materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času na tému: „ZDRAVÉ SRDCE“.

Výsledky súťaže sú zverejnené na webovej stránke www.skolakosice.sk a www.zzke.sk.

Dňa 6.5.2009 sa v priestoroch Haly návštev Železničnej nemocnice s poliklinikou (ŽNsP) uskutočnila Vernisáž výstavy vybraných výtvarných prác. Vernisáže sa zúčastnili: Za vedenie ŽNsP Košice – MUDr. Mária Grüllingová, námestníčka LPS, PhDr. Katarína Lukáčová, námestníčka pre ošetrovateľstvo; za Magistrát mesta Košice – MUDr. Marek Vargovčák, námestník primátora, Ing. Henrieta Behinová, oddelenie školstva. Ďalej sa zúčastnili členovia poroty, autori ocenených prác spolu so svojimi rodičmi a pedagógmi, zamestnanci nemocnice a široká verejnosť.

Vernisáž otvoril príhovor MUDr. Grüllingovej a námestníka primátora MUDr. Vargovčáka. V príhovoroch zdôraznili význam prevencie všetkých ochorení, s dôrazom na prevenciu srdcovocievnych ochorení, a zámer organizátorov súťaže nenásilnou, hravou formou priviesť deti a školákov ku zdravému spôsobu života. Nasledoval krátky kultúrny program – deti z Materskej školy predviedli pásmo s názvom Od útleho veku ku zdravému srdcu. Nasledovalo odovzdávanie cien, ktoré tvorili Diplom, knižný dar, sada farbičiek a knižočka MOST vydaná firmou Solvay, všetkým 18 oceneným.

Na výstavných paneloch je vystavených najúspešnejších 120 výtvarných diel a dielok, ktoré boli porotou vybrané z 341 súťažných prác.

Výstava bude inštalovaná do konca septembra 2009. V septembri plánujeme výstavu doplniť o aktuálne materiály MOST 2009. Magistrát mesta Košice má záujem, po veľmi dobrom ohlase minuloročnej inštalácie, o prenesenie výstavy do ich vstupnej haly v čase október – december 2009.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás