Odborné aktivity

Vzdelávanie

 • I. Regionálny lekársky seminár
  Železničná nemocnica s poliklinikou usporiadala dňa 19.6.2007 pre praktických lekárov pre dospelých pôsobiacich v Košiciach 1. Odborný seminár spojený s Dňom otvorených dverí ŽNsP.
 •  II. Regionálny lekársky seminár
  Železničná nemocnica s poliklinikou usporiadala dňa 15.11.2007 pre praktických lekárov pre dospelých pôsobiacich v Košiciach a okolí a pre vlastných lekárov 2. Regionálny lekársky seminár spojený s Dňom otvorených dverí ŽNsP.
 • III. Regionálny lekársky seminár
  Železničná nemocnica s poliklinikou usporiadala dňa 28.4.2008 pre praktických lekárov pre dospelých pôsobiacich v Košiciach a okolí a pre vlastných lekárov 3. regionálny lekársky seminár.
 • IV. Regionálny lekársky seminár
  Železničná nemocnica s poliklinikou usporiadala dňa 20.7.2009 4. regionálny lekársky seminár, určený hlavne pre ortopédov a reumatológov pôsobiacich v Košiciach a okolí a pre vlastných lekárov.
 • V. Regionálny lekársky seminár
  Železničná nemocnica s poliklinikou usporiadala dňa 14.4.2010 V. regionálny lekársky seminár, určený hlavne pre ortopédov a neurológov pôsobiacich v Košiciach.

Vzdelávanie našich zamestnancov

Pre lekárov, zdravotníckych zamestnancov s iným VŠ vzdelaním a sestry nemocnica zabezpečuje a umožňuje zúčastniť sa na povinných školeniach, kurzoch stanovených príslušnými právnymi predpismi a tak isto im umožňuje získať špecializáciu ( v rámci SZU a inej vysokej školy so zameraním na zdravotníctvo ) potrebnú na vykonávanie špecializovaných pracovných činností .

Vedúci lekár nemocnice a námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo vypracovávajú pre lekárov a ostatných zdravotníckych zamestnancov ročný plán seminárov lekárov a sestier. Účasť na seminároch je povinná. Začiatok seminárov všetkých lekárov je o 13.30 hod., semináre ŽOL o 13.00 hod., semináre SZP o 13.30 hod.

Okrem pravidelných celoústavných seminárov každé pracovisko ( oddelenie ) si plánuje a realizuje tzv. oddelenské semináre [ Plán seminárov ] , ktorých náplňou je okrem riešenia bežných prevádzkových problémov edukácia zamestnancov ( výňatky z odborných publikácií ).

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás