Chôdza po sklenených schodoch či rampách je veľmi netradičná

Mnoho bežných konštrukcií sa dnes už tvorí iným štýlom, používajú sa netradičné materiály a nové technologické postupy, ktorých výsledkom sú originálne a kvalitne prepracované prvky, umožňujúce aplikáciu do komerčných stavieb na každodenné používanie ľuďmi. K praktickým technickým vymoženostiam patria aj rozličné komunikačné cesty, napríklad schody, rampy či lávky. Dizajnéri sa vo všeobecnosti veľmi radi hrajú s materiálmi a ich aplikovaním do reálnych budov, kde sa snažia nahradiť tradičné drevo či betón iným, ale rovnako bezpečným, no zároveň na pohľad estetickým a zaujímavým materiálom, sklom. Jeho vlastnosti, prevedenie a odolnosť či použiteľnosť na takmer čokoľvek sú už známe, na trhu sa predáva sklo ako úžitkové alebo technické, s rozličnými úpravami, napríklad ako pochôdzne.

Drevo je stále žiadané

Sklo ako materiál si volíme hlavne v prípadoch, keď potrebujeme v priestore udržať existujúce svetlo alebo ho tam vniesť prostredníctvom číreho skla, ktoré prepúšťa slnečné lúče. Pri tvorbe schodísk alebo rámp či lávok sa nemusíme obávať použiť číre sklo, napríklad ako Pochôdzne sklo Lmmont schodiskové stupne spolu s podestami a podobne. S takto navrhnutými priestormi sa stretávame v hoteloch, polyfunkčných budovách, obchodných centrách, ale aj v exteriéroch, napríklad v prírode pri preklenutí priepastí a podobne.

Sklo sa môže použiť aj na podesty balkónov

Bezpečnosť skleneného pochôdzneho skla zaistí jeho úprava, napríklad tri zlepené vrstvy so špeciálnymi fóliami medzi jednotlivými vrstvami, ktorých úlohou je udržať sklo pokope v prípade jeho rozbitia. Neroztriešti sa tak na drobné kúsky, ale zostane v celku, čo je fajn, pretože tak nedôjde k zraneniu osôb v jeho blízkosti. Na schodoch, ktorých stupne sú z číreho skla, sa môžeme cítiť trocha zvláštne, hlavne asi naň vstupujeme s nedôverou, keď pod sebou vidíme terén či výškový skok. Výrobca týchto schodov alebo rámp či iných sklenených konštrukcií musí myslieť predovšetkým na bezpečnosť pri ich používaní, preto sa ich netreba obávať. V súčasnosti už existuje mnoho kotevných prvkov a spôsobov uchytenia každej konštrukcie, s pevným a odolným bodom ukotvenia a celkovej kvality prevedenia diela.