Navrhnúť vhodné odporúčania

Diplomová práca je práve jeden z vedeckých projektov, ako študent dokáže nakladať s poznaním a znalosťami získanými počas štúdia, ako ovláda vyhotovtenej odborných prameňov dat a informácií vrátane teoretických javov. Ďalej potom ako je schopný riešiť sledovanou problematiku a navrhnúť vhodné odporúčania a riešenia, v neposlednom rade sa tiež ukáže aj jeho schopnosť vyjadrovania, a to konkrétne v písomnom vlastnom odbornom prejave. Z dôvodu konečného obhajovanie pred komisiou je veľmi dôležité, aby sa "pisateľ" v sledovanom téme veľmi dobre vyznal, ovládal odbornú terminológiu a predovšetkým studovanému javu rozumel. Dôležitá získaná schopnosť bude teda ústny prejav a spätná väzba na kladené otázky členov odbornej komisie.

Voľba téme

Základom úspechu je vybrať si také tému, ktoré vás zaujíma,o ktorom už niečo viete a ktorým ste sa v ideálnom prípade zaoberali v rámci predchádzajúcich študijných úloh. Ak ste úspešne zvládli ročníkový alebo bakalársky úloha a téma vás stále zaujíma, požiadajte pedagóga, aby vaša diplomová práca mohla nadväzovať a v téme ste mohli pokračovať. V opačnom prípade sa riaďte zdravým rozumom a starostlivo zvážte svoje časové dispozície aj zápal do písania úlohy.