Potrebujem revíziu elektrických zariadení

Bezpečnosť je dôležitá a to nielen na pracovisku ale aj u nás doma. Preto vznikli viaceré odbory a certifikácie. Pre zlepšenie kvality života a bezpečnosti. Revízie technických elektronických zariadení. Aj túto dôležitú certifikáciu musia spĺňať budovy podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. Revízia sa pritom používa iba v spojitosti s elektrickými spotrebičmi. Napríklad zariadenie kuchyne – chladnička, umývačka, mixér… V skratke preložené do jazyka laikov je revízia elektronických zariadení vlastne odborná skúška technických zariadení. Do kategórie testovaných pritom zapadá aj elektroinštalácia, hromozvod, rôzne spotrebiče nachádzajúce sa v domácnosti ale aj elektrické náradie.

revízie bleskozvodov

Vedeli ste že sa pravidelným revíziám rozhodne nevyhnete? Dajte si pozor na lehoty a pravidelné vykonávanie revízie v citlivých budovách. Sem spadajú napríklad domácnosti, komerčné priestory, školy či iné inštitúcie. Zvláštnym prípadom sú drevostavby, ktoré musia revíziou elektriny prejsť každé dva roky. Skrátka a dobre revízie sú zložitým procesom premenných a práve preto máme na Slovensku odborné spoločnosti, ktoré sa venujú tejto problematike. Digital Inter logic je spoločnosť s vysokou odbornosťou a vedomosťami z praxe. Odborné skúšky – teda revízie vykonáva od roku 2008. Neobmedzujú sa ale iba na domáce prostredie ale trúfajú si aj na širší záber budov ako sú školy, hotely, banky a iné. Je príjemným zistením, že bezpečnosť žiakov na školách je monitorovaná v pravidelných intervaloch.

bezpečnosť na prvom mieste

Ak sa rozhodujete komu zveriť do rúk revíziu, Inter logic Interlogic je dôveryhodný zdroj. Nešpecializuje sa iba na jeden úzky okruh. Vďaka skúsenostiam a neustálej motivácii sa vzdelávať v tomto zložitom obore im môžeme zveriť aj revíziu elektrickej prípojky, bleskozvody, dokonca pracovné náradie alebo spotrebiče. Aktuálne nároky na elektroinštaláciu sa pritom neustále menia. Nie každý dokáže držať krok s neustále sa meniacimi zákonmi a vyhláškami. Inter logic je ale plne v obraze. Má poznatky o najnovších legislatívnych zmenách a preto je jednotkou na trhu firiem poskytujúcich elektrické revízie. Sama spoločnosť vlastní viacero licencií a certifikátov, ktoré ju oprávňujú na výkon revízie elektrických zariadení.