Exposure Prevencion Information Network

Exposure Prevencion Information Network

EPINetTM je počítačový program Exposure Prevention Information Network / Informačná sieť pre prevenciu expozície /, pomocou ktorého sa zaznamenávajú poranenia ostrými predmetmi, expozícia krvi a telesných tekutín a postexpozičné sledovanie. EPINetTM bol vyvinutý janine jagger, MPH,PhD. (medzinárodné centrum bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov, Univerzita Virginia ) v spolupráci so spoločnosťou Becton Dickinson.

EPINetTM je počítačový program Exposure Prevention Information Network / Informačná sieť pre prevenciu expozície /, pomocou ktorého sa zaznamenávajú poranenia ostrými predmetmi, expozícia krvi a telesných tekutín a postexpozičné sledovanie. EPINetTM bol vyvinutý janine jagger, MPH,PhD. (medzinárodné centrum bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov, Univerzita Virginia ) v spolupráci so spoločnosťou Becton Dickinson.
Používaním tohto štandardizovaného systému sledovania poranení môžeme porovnávať svoje dáta s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré tento program používajú.
Naše zdravotnícke zariadenie je prvým a jediným zariadením, ktoré tento systém má k dispozícii. Bol nainštalovaný 19.1.2012 firmou Becton Dickinson a Puli Medical.
Medzinárodné centrum bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov na univerzite vo Virgínii zhromažďuje dáta asi zo 70-tich dobrovoľne spolupracujúcich nemocníc každý štvrťrok. Tieto dáta možno nájsť na www.healthsystem.virginia.edu/internet/epinet.
Ak dôjde k poraneniu ostrým predmetom, alebo k expozícii krvi a telesných tekutín, poranený / postihnutý/ pracovník vyplní príslušný formulár obvykle za aasistencie zodpovednej osoby. V tom čase je potrebné začať s vedením postexpozičného protokolu. Informácie z príslušného vyplneného formuláru sa zadávajú do systému EPINetTM pomocou predprogramovaných možností zadávania dát.
Každé poranenie alebo expozícia je v databáze zaznamenávané ako jeden prípadsprávy môžu byť generované pre poranenia alebo expozície v rámci akejkoľvek škály, ktorú si z databázy môžeme vyšpecifikovať. Takto si vieme pripraviť správu o poraneniach alebo expozíciách pre špecifické oddelenie, pre špecifickú profesiu, miesto, pracovný postup, zdravotnícku pomôcku alebo pre akúkoľvek inú kategóriu.
EPINetTM správy nám poskytujú informácie potrebné na identifikovanie problémových miest z hľadiska poranení ostrými predmetmi a expozícií krvi a telesných tekutín. potom čo sú problémové miesta určené je možné stanoviť vhodné nápravné opatrenia. následne sa môžu výsledky týchto nápravných opatrení monitorovať pomocou pokračujúceho vyhodnocovania dát.


Dňa 31.1.2012
Spracoval: PhDr. Katarína Lukáčová, námestníčka pre oše starostl.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás