Podpora zdravia zamestnancov

Zdravie a spokojnosť zamestnancov ovplyvňuje viacero faktorov. Niektoré z nich dokáže ovplyvniť aj samotný prístup firmy ku svojim zamestnancom. Ak firma dokáže vytvoriť vhodnejšie podmienky pre prácu svojich zamestnancov, rozhodne by do tvorby produktívneho prostredia mala investovať zo svojho času a peňazí. Práve zamestnanci sú kľúčovým faktorom generovania zisku. Práca v primeranom prostredí a podmienkach zvyšuje efektivitu a lojalitu zamestnancov a ich práce. Každý moderne zmýšľajúci zamestnávateľ sa o svojich ľudí stará vo viacerých ohľadoch.

Podpora zdravia formou vyváženej stravy

Podpora zdravých návykov

Možno sa to nezdá ale podpora zdravých návykov je veľmi jednoduchým hybným motorom pre zvýšenie pozitivity a nasadenia v práci. Princíp je pritom postavený na jednoduchých základoch. Zdravšie žijúci zamestnanec je menej chorý ako ten, ktorý má nezdravý spôsob života. Môže teda efektívnejšie vykonávať svoju prácu, čo je prínosom nielen pre neho ale aj pre firmu. Viacero spoločností preto zaviedlo do svojho repertoára bonusov pre zamestnancov bezplatný pitný režim v podobe balenej vody alebo minerálky. Niektorý zaviedli zdravú pauzu, počas ktorej si môžu zamestnanci pochutnať na zdravej zeleninovo ovocnej desiate. Tieto drobné zmeny nie sú tak finančne náročné ale zato veľmi efektívne.

Zlepšenie efektivity pri manipulácii s bremenami

Zlepšenie pracovného prostredia

Každý zamestnanec môže byť produktívny, ak má chuť a možnosti na rozvinutie svojho potenciálu. Nemôžeme očakávať vysoký výkon v prevádzkach, kde sa manipuluje s ťažkými bremenami ručne a tam, kde sú používané rôzne pracovné pomôcky. Pri nedostatočných alebo neefektívnych pracovných pomôckach sú zamestnanci vystavovaný fyzickému aj psychickému vypätiu. To môže vyústiť do zdravotných problémov pohybového aparátu a teda obrovskému kroku vzad pre zamestnávateľa. Nemôžeme preto očakávať, že zamestnanec s bolesťami chrbta bude rovnako produktívny ako ten, ktorý nemá zdravotné problémy. Jednoduchým riešením pri manipulácii s bremenami je nákup pomôcok na ich jednoduchšiu manipuláciu. Prepravný vozík môže predstavovať ľahké riešenie problému. Pomáha pri zrýchlení prenosu bremien, je malý a ľahko skladovateľný. A v neposlednom rade chráni zdravie zamestnancov.