Štandardy

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy

  • Lekári ŽNsP využívajú pri svojej práci Štandardné diagnostické postupy a Štandardné terapeutické postupy vydané MZ SR. Variabilita a multifaktoriálnosť ako aj kombinácie chorôb však spôsobujú že u časti pacientov lekár nevystačí s týmito postupmi a musí zvoliť neštandadný postup. Musí však vedieť a dokumentovať prečo sa pre tento postup rozhodol. Práve písomná formulácia pomáha formalizovať dôvod odchýlky, ktorá je zaznamenaná v zdravotnom zázname pacienta. Postupy, ktoré nie sú uvedené v publikáciách Štandardné diagnostické postupy a Štandardné terapeutické postupy, si každé pracovisko postupne vypracuváva ako osobitné návody za účelom efektívnej a racionálnej práce.

Štandardné ošetrovateľské postupy

  • Podobne sestry a pôrodné asistentky sa dostali do procesu, ktorým si vytvárajú vlastnú pozíciu v systéme zdravotnej starostlivosti. Rámcové procesuálne štandardy ošetrovateľských výkonov sú výzvou na dôsledné vykonávanie - lege artis - ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu. Hlavná sestra a vrchné sestry lôžkových aj nelôžkových oddelení sú zodpovedné za tvorbu ošetrovateľských štandardov a ich praktickú realizáciu. Nasledujúce riadky prezentujú výsledky ich práce.
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás