Nadácie Zdravie – naša priorita

Nadácie Zdravie – naša priorita

Podporte nás 2% z Vašich daní

Vážení klienti,

dovoľte nám, aby sme Vás v mene Nadácie Zdravie – naša priorita, ktorej zriaďovateľom je naše zdravotnícke zariadenie „Železničná nemocnica s poliklinikou“ v Košiciach, požiadali o podporu formou poukázania 2% z dane z príjmu.
Nadácia Zdravie – naša priorita vznikla 17.10.2012 a dňa 11.12.2015 bola zapísaná do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie príslušného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2015.
Hlavným účelom jej vzniku je podpora rozvoja a skvalitňovania úrovne poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti v našom zdravotníckom zariadení. Jej cieľom je tiež podporovať zavádzanie nových vyšetrovacích a terapeutických metód v súlade s najnovšími trendmi v medicíne. S podporou našej nadácie sa snažíme o  modernizáciu zdravotníckej prístrojovej techniky a zvyšovanie komfortu pre klientov v našom zdravotníckom zariadení. Všetky vyzbierané finančné prostriedky chceme použiť len na podporu vyššie uvedených aktivít, o čom sa budete môcť presvedčiť na našej web stránke, kde budú všetky informácie zverejňované.

Ak sa rozhodnete našu Nadáciu podporiť, môžete to urobiť nasledovne

Ak ste zamestnanec:

 • Po vykonaní ročného zúčtovania Vám zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane, t.j. sumu, ktorú nám môžete darovať. Táto suma však musí byť aspoň 3,32€, nižšiu sumu nie je možné darovať. Vyplňte priložený formulár Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Vyplnené tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (prípadne odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Pripravili sme pre Vás formulár s vyplnenými údajmi o našej nadácii.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby - typ A - je nutné vyplniť kolónky v časti VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom vyplníte XIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 • Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je suma, ktorú nám môžete venovať, minimálne to však musí byť 3,32€.
 • Doplňte identifikačné údaje našej nadácie uvedené nižšie.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad.

Ak ste právnická osoba:

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní (DP) pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak sa rozhodnete podporiť viacej prijímateľov, vložte prílohu do DP (je to uvedené na poslednej strane DP). Uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a príslušnú sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V príslušnej kolónke daňového priznania napíšete koľkým prijímateľom chcete poukázať svoj podiel z dane. Údaje, ktoré potrebujete do DP uviesť, ak ste sa rozhodli pre našu nadáciu uvádzame v závere tohto listu.

Výpočet 1,5% alebo (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:

 • Ak ste v minulom roku 2015 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do (31.3.2015) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane.
 • Ak ste v minulom roku 2015 (do termínu na podanie DP a zaplatenia dane do 31.3.2015) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

 

Ak budete mať problémy pri poukázaní 2% dane pre našu nadáciu,
obráťte sa nás na tel: 055/229 5807 prípadne e-mailom:
szantaiova@zzke.sk,

radi Vám poradíme.

 

Za Vašu podporu Vám veľmi pekne ďakujeme.

Údaje o našej nadácii - prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:


Prijímateľ: Nadácia Zdravie – naša priorita

IČO :   42251982
Právna forma / názov / : 117 nadácia
Obchodné meno : Nadácia Zdravie – naša priorita
Ulica : Masarykova
Číslo : 9
PSČ : 040 01
Obec : Košice
 

Prílohy

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • lekárske vyšetrenia bez čakania
 • široký rozsah lek. odborností
 • príjmný prístup a starostlivosť
 • moderné technické vybavenie
 • výsledky v deň vyšetrenia
 • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás