Oddelenie pracovnej zdravotnej služby

Oddelenie pracovnej zdravotnej služby

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania, pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s dôrazom na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť zamestnancov.

Vážení zamestnávatelia!

Ešte ste nenašli spôsob, ako zabezpečiť čo najefektívnejšie a komplexne v celom balíku pracovnú zdravotnú službu v zmysle platných zákonov č. 124/2006 Z.z. o BOZP- § 26-Pracovná zdravotná služba s účinnosťou od 1.7.2006 a 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornosť s účinnosťou od 14. júla 2006 ?

Pracovná zdravotná služba Železničného zdravotníctva s.r.o. Košice, Vám ponúka realizáciu týchto služieb dodávateľským spôsobom na základe uzavretej zmluvy.

Služby poskytuje prostredníctvom Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach a železničných lekárskych staníc v Prešove, Poprade, Humennom, Spišskej N. Vsi, Margecanoch, Starej Ľubovni, Michaľanoch, V. Kapušanoch, Čiernej nad/Tisou, Plešivci.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás