I. Regionálny lekársky seminár

I. Regionálny lekársky seminár

Odborný seminár spojený s "Dňom otvorených dverí ŽNsP"

Železničná nemocnica s poliklinikou usporiadala dňa 19.6.2007 pre praktických lekárov pre dospelých pôsobiacich v Košiciach 1. Odborný seminár spojený s "Dňom otvorených dverí ŽNsP"

V piatich prednáškach predstavili primári lôžkových oddelení a ambulantní lekári diagnostické a liečebné možnosti, ktoré využívajú. Názvy prednášok: Čo by mal vedieť klinik o laboratórnych testoch, Aktuality z internej medicíny, Súčasné možnosti operačnej liečby chirurgických a ortopedických ochorení, Nové trendy v diagnostike a liečbe osteorózy, Možnosti rehabilitačnej liečby.

Pre veľmi pozitívne ohlasy účastníkov plánujeme ďalší seminár na október t.r.

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás