Publikačná činnosť

V súlade so zásadami Politiky kvality naši zamestnanci sústavne zvyšujú svoju odbornú úroveň a naša nemocnica uplatňuje nové trendy pri dosahovaní vysokej úrovne kvality vyšetrovacích a liečebných procesov. Jedným z výstupov celoživotného kontinuálneho vzdelávania a odbornej práce sú odborné publikačné aktivity našich zamestnancov.

Podľa metodiky Smernice č. 8/2007 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti zverejňujeme našu odbornú publikačnú činnosť.

Okrem uvedených prác naši zamestnanci každoročne odprednášajú 10 - 15 prednášok na vedeckých a odborných podujatiach konaných mimo ŽNsP.

Prečo si vybrať nás?
  • lekárske vyšetrenia bez čakania
  • široký rozsah lek. odborností
  • príjmný prístup a starostlivosť
  • moderné technické vybavenie
  • výsledky v deň vyšetrenia
  • elektronická zdravotná dokumentácia
Viac informácií »
Napíšte nám

Máte otázky alebo pripomienky?

Kontaktujte nás